ناوگان ما

این مجموعه به منظور حمل و جابجایی محمولات مشتریان از تجهیزات و امکانات ویژه ای استفاده می نماید. تجهیزات و امکانات این مجموعه شامل بیش از 500 دستگاه کامیون تحت پوشش (از قبیل تانکر، چادری، یخچالی، تانکری، لبه دار و …) می‌باشد. که همراه با تجربیات گسترده در حمل ونقل بین المللی بصورت تخصصی ، ترخیص کالا، انبارداری ( به خصوص در زمینه مشتقات نفتی ) و دیگر خدمات ، این توانایی را دارد که حمل و نقل جاده ای هر گونه محموله را بر عهده بگیرد.

و همچنین با توجه به روابط تنگاتنگ ایران با کشورهای همسایه این شرکت انجام حمل و نقل جاده ای تخصصی کالا را به مقصد کشور عراق و بالعکس را بر عهده میگیرد.

ناوگان ما