آخرین اخبار

توقیف دوباره شناور حامل کالای قاچاق در آبهای خوزستان

ماموران دریابانی خوزستان در دو رشته عملیات کنترل آبهای شمال غبرب خلیج فارس ، موفق شدند دو فروند شناور تجاری حامل کالای قاچاق را توقیف کنند.

مشاهده مطلب

صفحه3از3